Spring naar content

Een schooltijd zonder stress, dat moet kunnen.

02 oktober 2023
Door Heinze Baars

Een schooltijd zonder stress, dat moet kunnen.

Er is geen gebrek aan generaliserende opmerkingen over de schoolgaande generatie. Ze zouden snel opbranden en minder weerbaar zijn dan de generatie van hun ouders. Dit verontrustende stereotype beeld was voor het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland aanleiding om de handen ineen te slaan. Samen gingen ze voor de verandering eens mét de schoolgaande generatie Z praten om te onderzoeken hoe het echt zit. Hun tijdens de zomervakantie gepubliceerde bevindingen en conclusies zijn vooral een oproep aan ouders en scholen om er op tijd bij te zijn met passende ondersteuning. En dus komen we in actie.

Wat het onderzoek onder meer uitwijst is dat de druk die door je kinderen wordt ervaren echt is. Bij maar liefst 68% (!) is er sprake van een hoge mate van emotionele uitputtingsklachten. De belangrijkste stressbron blijkt de studie zelf: 71% ervaart hierdoor (bovenmatig) veel stress. Stress en prestatiedruk springen eruit wat betreft samenhang met een minder goede mentale gezondheid. De helft van de jongeren (51 procent) blijkt psychische klachten als angst en somberheid te ervaren, van wie 12 procent in ernstige mate. Volgens de onderzoekers is er een sterke samenhang tussen genoemde factoren en een verminderde mentale weerbaarheid en gezondheid.

Altijd maar sterk moeten zijn leidt tot stress

Psychische klachten komen vaker voor bij jongeren die moeite hebben met alle ballen in de lucht houden om aan deels opgelegde en deels zelf gecreëerde, verwachtingspatronen te voldoen. Dit leidt regelmatig tot studievertraging, en juist die achterstand (ongeacht de mate daarvan) leidt volgens de onderzoekers weer tot een hogere kans op het hebben van psychische klachten.

Steun vanuit ouders en school is een effectief tegengif

Positieve conclusies zijn er ook: bij studenten met een sterke positieve mentale gezondheid en veerkracht komen aantoonbaar minder vaak psychische klachten voor. Een hoge mate van steun vanuit ouders en de onderwijsstelling draagt bij aan een positieve mentale gezondheid. 34% geeft aan die steun in onvoldoende mate te ervaren. 

Een steunend studieklimaat helpt

De onderzoekers dringen er bij ouders en onderwijsinstellingen op aan om de klachten serieus te nemen en tijdig passende maatregelen te nemen om (studie)stress en prestatiedruk onder hun kinderen te verminderen en de (sociale) steun te vergroten. Een belangrijke aanbeveling is dat onderwijsinstellingen een steunend studieklimaat creëren waarin kinderen zich thuis voelen.

We zijn er voor iedere ouder en ieder kind

Bij Docent Abonnement hebben we allemaal een groot onderwijshart en zetten we ons iedere dag in voor kwalitatief onderwijs. Bij onderwijsinstellingen hebben we een reputatie dat we weten wat er speelt en wat er moet gebeuren. Dit onderzoek in combinatie met onze eigen ervaringen vraagt om actie. Die actie heeft geleid tot een aanvullende dienst voor ouders en hun kinderen!

Focus 

In Nederland krijgen kinderen al jaren 25 uur per week regulier onderwijs. Dat lijkt veel, maar voor veel onderwijsinstellingen is er simpelweg niet genoeg tijd om alle kinderen te ondersteunen in de mate die wordt aanbevolen. Veel leer- en maatwerk moet buiten de schoolmuren worden uitgevoerd, zonder (deskundige) begeleiding. Voor nogal wat kinderen is dit een grote vraag waar ze in vastlopen. Daar waar het scholen ontbreekt aan tijd, hebben ouders niet altijd het inzicht of de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het benodigde steunende studieklimaat te helpen creëeren. En bijles alleen, hoe goedbedoeld ook, is onvoldoende. 

Laat thuis echt thuis zijn

Wij geloven dat ieder kind de professionele ondersteuning verdient die nodig is om invulling te geven aan zijn of haar ambities. Met de tijd en persoonlijke aandacht in een stimulerende en constructieve omgeving buiten de school- en thuisomgeving. Zo blijft thuis ook echt thuis, een plek waar ruimte is voor stressvrije ontspanning en sociale ontwikkeling.

 Nieuw: Bijles & Huiswerkbegeleiding in één

Onze Docent Abonnement Campus is een toffe plek op de KVL Leerfabriek in Oisterwijk. In een zorgvuldig gekozen mix tussen een school- en thuisomgeving krijgen kinderen tussen de 10 en de 21 jaar persoonlijke aandacht en (inhoudelijke) hulp en support van ervaren en bevoegde vakdocenten. Zij combineren de belangrijkste aspecten van vakinhoudelijke bijscholing én huiswerkbegeleiding waarmee ze het maximale halen uit de tijd dat een kind bij ons aanwezig is. Onze mensen hebben stuk voor stuk een rugzak vol kennis, ervaring en liefde voor het vak. Met daarnaast ook een luisterend oor en praktische tips voor alles waar jouw kind op school tegenaan loopt. 

Een effectieve balans

Door te sturen op de focus op kennis en vaardigheden die nodig zijn, zorgen ze ervoor dat je kind overzicht houdt en grip krijgt op zijn/haar ambitie en verwachtingspatronen en iedere dag opnieuw bij is. School is school. Thuis is thuis. En Docent Abonnement is de buutvrij-plek ertussenin voor thuiswerk en ondersteuning op maat. 

Nu in Oisterwijk

Onze eerste locatie vind je in Oisterwijk op het KVL Leerfabriek terrein aan de Almystraat 14. Vanaf februari 2024 is je kind ook welkom op onze locatie aan de Spoorlaan in Tilburg. Er volgen er snel meer, ook bij jou in de buurt. Loop eens binnen, maak kennis met onze onderwijsmensen en vraag ze alles. 

 

"School is school. Thuis is thuis. En Docent Abonnement is de buutvrij-plek ertussenin voor thuiswerk en ondersteuning op maat."